Til deg som skal ta privatisteksamen våren 2021

Skal du ta privatisteksamen ved Mysen videregående skole får du tilsendt et skriv «Til deg som skal ta privatisteksamen i tidligere Østfold våren 2021» i uke 12 på e-post. Her står det mye viktig informasjon. Les det nøye.

Følger også med på eventuelle oppdateringer på denne siden. 

Lærer skriver ordet privatist på tavlen - Klikk for stort bildeHusk å melde deg opp til privatisteksamen Getty Image  

Du finner noe mer informasjon om privatisteksamen på nettside Viken fylkeskommune: eksamen for privatister.

Det er viktig at du leser informasjonen nøye, og følger med på eventuelle oppdateringer på denne siden. 

NB. Tilrettelegging av eksamen 
Dersom du kan dokumentere at du har spesielle vansker eller behov, kan du kan ha krav på tilrettelegging av eksamen, f.eks. forlenget tid. Du må søke om dette i oppmeldingsportalen. Søknadsfristen for tilrettelegging er 1. mars. Ta  kontakt med skolen umiddelbart ved behov.

Hvis noe er uklart, kontakt Siv-Helle Grefslie på telefon 69 84 61 07 eller epost sivhelleg@viken.no, eller eksamenskontoret i Viken: Telefon: 32 30 00 00. E-post: eksamen@viken.no 

Til toppen