Timeplan 2022/23

Fra august 2022 vil skoledagen vare fra 08.00 til 15.30. Torsdager varer den for elevene til kl. 13.50.

Fra skoleåret 2022/23, i august, vil de ytre rammene for skoledagen endres for Mysen og Askim vgs. De nye tidene vil være kl. 08.00–15.30 fire dager i uken, og til kl. 13.50 for elevene på torsdager. Dette er mer likt det de andre skolene i Viken allerede har. 

[Kopi]Timeplanen på Mysen vgs skoleåret 2022/23
Time Start Slutt Avvik
1 08.00 08.30
2 08.30 09.00
3 09.00 09.30
Pause 10 min. 09.30 09.40
4 09.40 10.10
5 10.10 10.40
6 10.40 11.10
Spisepause 30 min. 11.10 11.40
7 11.40 12.10 Midttime mandag og noen tirsdager
Pause 10 min. 12.10 12.20
8 12.20 12.50
9 12.50 13.20
10 13.20 13.50 Elever slutter 1350 torsdag
Pause 10 min. 13.50 14.00
11 14.00 14.30 Møtetid for ansatte torsdag, fri for elever
12 14.30 15.00 Møtetid for ansatte torsdag, fri for elever
13 15.00 15.30 Møtetid for ansatte torsdag, fri for elever

 

Unntak fra vanlig timeplan

  • Midttime: Mandag og tirsdag kl. 11.40–12.10
  • Felles møtetid for ansatte: Torsdag kl. 14.00–16.00
     

Ny timeplan gjør skolen bedre

Den nye timeplanen gjør at vi kan få til mer samarbeid for lærerne, og gjør skolen enda bedre for dere elever. Det gir oss også bedre muligheter til å gi dere elever de timene dere faktisk har krav på, noe vi sliter med i dagens organisering. «Jeg har stor forståelse for at det ikke er populært å måtte stå opp tidligere for å reise på skolen, men slik har altså andre elever det i Viken allerede», sier rektor Lasse Thorvaldsen.

Til toppen