Tragiske hendelser i Mysen

Vårt lokalsamfunn har de siste dagene opplevd to tragiske dødsfall. Den ene av ungdommene var elev ved Mysen vgs., den andre har vært elev ved både Mysen og Askim vgs.

Dette preger selvfølgelig et lokalsamfunn, samt skolens elever og ansatte i stor grad. Skolen har i samarbeid med kommunen styrket bemanningen for elevoppfølging. Elever har fått beskjed gjennom intern informasjon om hvor de finner de voksne. I tillegg oppmuntrer vi alle til å komme på skolen fremfor å bli sittende alene hjemme. Alle elever har også fått informasjon om steder de kan oppsøke og treffe voksne og andre elever utover ettermiddager og kvelder. Vi vil fortsette denne oppfølgingen fremover.


Skolen gjennomfører undervisning, men viser spesielt stor forståelse for elevers behov for samtaler, tid til ettertanke, ulike reaksjon osv.  

 Helsesykepleiere inngår i skolens tilbud om oppfølging. Alle voksne på skolen er innstilt på at vi yter den innsatsen som trengs for å ivareta våre elever. 

Dersom du som forelder har spørsmål knyttet til hvordan du best kan ivareta barnet/ungdommen din etter de tragiske hendelsene i Mysen kan du se den andre saken på hjemmesidene våre, eller du kan ringe til familieteamet i kommunen for råd og veiledning på telefon 940 19 297. Forlenget telefontid fra kl. 08.00-15.30. Utenom åpningstid kan man ringe legevakten.