Ungdata-undersøkelsen i Viken 2022

I ukene 10 – 13 skal elevene på Mysen vgs svare på spørreskjemaet for Ungdata-undersøkelsen i Viken 2022.

Ungdataundersøkelsen er et ledd i myndighetenes arbeid for å styrke folkehelsen. Hovedformålet med Ungdata er å gi kommunene et kunnskapsgrunnlag for å utforme en god ungdomspolitikk. Ved å aktivt bruke Ungdatatall kan kommunen på en bedre måte målrettet sine tiltak mot grupper av ungdom på utvalgte områder som rus og psykisk helse.

Temaene i Ungdataundersøkelsen dekker helheten i ungdommenes liv med spørsmål om blant annet; skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse, nettverk og selvbilde, rusmiddelbruk, mediebruk.

 

Mer informasjon fra ungdata.no kan lastes ned her (PDF, 180 kB)

Til toppen