Unntak fra fraværsreglene igjen

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

Unntaket fra fraværsreglene gjeninnføres, og skal gjelde ut skoleåret. Det betyr at melding fra foresatte er greit ved fravær for de under 18 år, og egenmelding for de over 18 år.

 

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas derfor både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

Mvh Lasse

Til toppen