Rådgivertjenesten

Vi vil at du skal trives på Mysen vgs. og få hjelp til å velge et yrke og en utdanning som passer for deg.

På Mysen vgs har vi to karriereveiledere og en spes. ped. rådgiver.

Karriereveileder Inger Ingberg

Tlf: 45 61 32 72, e-post: ingeri@viken.no

 • Karriereveilder for PBY, HO m/ST (vg1,2 og 3), MK, IM, FBIE, SSR, TIF og RM
 • Karriereveilder/ rådgiver fengselet
 • Ca 25% vikar Sos.ped.

 

Karriereveileder Elsa Falkenhaug

Tlf.: 69 84 61 30, mob.: 47 47 93 35, e-post: elsaf@viken.no

 • Karriereveileder for ST, BA og HO vg2 og vg3 YF
 • Ca 20% sos.ped.

 

Spes. ped. rådgiver Lars Petter (Lasse) Krog

Tlf: 45 87 68 73, e-post: larskr@viken.no

 • Karriereveilder for TO og VG1 HO
 • Skoleovergripende spes.ped.rådgiver ansvar
 • Koordinator for IKO-ressursteam
 • Kontaktperson for ungdomsskolene ang. overgangsarbeid
 • Ressursperson for Dysleksiteamet
 • Ca 25% vikar sos.ped.

Yrkes- og utdanningsveiledning 

Vi tar gjerne en karriereveiledningssamtale med deg. Hensikten med samtalen er å bevisstgjøre deg i forhold til dine kompetanse og muligheter. Hva kan du, som du har lyst til å bygge videre på, i et yrke eller gjennom videre studier? Trenger du f.eks noen spesielle fag? Hvor kan du få mer informasjon for å bli sikrere i valget ditt?

Sosialpedagogisk rådgivning

For at du skal lære best mulig må du trives på skolen både faglig og sosialt. Vi kan snakke med deg om dine faglige utfordringer og ulike personlige eller sosiale forhold som hindrer deg i å lære på en god måte.

Taushetsplikt

Rådgiverne har taushetsplikt. Ved behov samarbeider vi med skolehelsetjenesten, lærere og andre samarbeidspartnere.