Rådgivertjenesten

Vi vil at du skal trives på Mysen vgs. og få hjelp til å velge et yrke og en utdanning som passer for deg.

Hvem er rådgiver hvor?

Studiespesialisering og 3. påbyggingsår

Elsa Falkenhaug 
Tlf.: 69 84 61 30, mob.: 47 47 93 35, e-post: elsaf@viken.no

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv og Teknologi- og industrifag

Inger Ingberg
Tlf.: 69 84 61 42, mob.: 47 97 57 62, e-post: ingeri@viken.no

Bygg og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag

Elisabeth Engh-Juel
Tlf.: 69 84 61 57, mob.: 47 47 93 36, e-post: elisabete@viken.no

Spesialpedagogisk avdeling

Elisabeth Engh-Juel og Lars Petter Krog er rådgiver for elevene med tilrettelagt opplæring.

Yrkes- og utdanningsveiledning 

Vi tar gjerne en karriereveiledningssamtale med deg. Hensikten med samtalen er å bevisstgjøre deg i forhold til dine kompetanse og muligheter. Hva kan du, som du har lyst til å bygge videre på, i et yrke eller gjennom videre studier? Trenger du f.eks noen spesielle fag? Hvor kan du få mer informasjon for å bli sikrere i valget ditt?

Sosialpedagogisk rådgivning

For at du skal lære best mulig må du trives på skolen både faglig og sosialt. Vi kan snakke med deg om dine faglige utfordringer og ulike personlige eller sosiale forhold som hindrer deg i å lære på en god måte.

Dysleksi, dyskalkuli og utviklingsmessige språkforstyrrelser

Vi jobber for å være en dysleksivennlig skole. Vi har et Dysleksiteam bestående av lærere som ønsker å gjøre skolehverdagen for elever med dysleksi enklere, i tillegg til at vi jobber med å øke kompetansen rundt dysleksi for hele lærerkollegiet. Rådgiver Lars Petter Krog jobber blant annet mye med kartlegging av lese- og skriveferdigheter. Sammen med bibliotekar Gro Hovland har de mye kunnskap om hjelpemidler for elever med dysleksi, så ta gjerne en prat med en av dem hvis du har dysleksi, eller mistenker at du har det!

Taushetsplikt

Rådgiverne har taushetsplikt. Ved behov samarbeider vi med skolehelsetjenesten, lærere og andre samarbeidspartnere.

Til toppen