Rektor og skolens ledelse

Rektor

Lasse Thorvaldsen

 • Overordnet faglig, pedagogisk og administrativ leder
 • Strategisk planlegging, endrings- og utviklingsarbeid

Telefon: 69 84 61 02
Mobil: 419 15 354
Epost: lassetho@viken.no

     

Assisterende rektor

Janne Ruud Østbye

 • Rektors stedfortreder

Telefon: 69 84 61 03
Mobil: 48 10 24 54
Epost: janneos@viken.no

    

Utdanningsleder

Lise Rognerud

 • Overordnet ansvar for alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
 • Ansvaret for Voksenopplæring.

Telefon: 69 84 61 81
Mobil: 41 66 23 33
Epost: liserog@viken.no

   Lise Rognerud - Klikk for stort bilde   

Utdanningsleder

Merete Gimle Labråten

 • Ansvar for elevtjenesten med rådgivere, minoritetsrådgiver, sosialfaglig nav-veileder, helsesykepleier, psykisk helsearbeider og fysioterapeut.
 • Ansvar for skolemiljø, med tiltak mot rus og mobbing etc.
 • Ansvar for bibliotek og kantine.

Telefon: 69 84 61 28
Mobil: 41 26 42 20
Epost: meretela@viken.no

   

Utdanningsleder

Fredrik Arnesen

 • Overordnet ansvar for studiespesialiserende utdanningsprogram og fellesfag på yrkesfag.

Telefon: 69 84 61 06
Mobil: 97 59 04 20
Epost: fredrikar@viken.no

   

Skoleårsplanlegger

Glenn Bernhus

 • Overordnet ansvar for skoleårsplan, eksamen og elevdokumentasjon

Telefon: 69 84 61 08
Mobil: 97 42 64 48
Epost: glennbe@viken.no

 

   

Avdelingsleder fengselsundervisningen

Michael Lund Thomsen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 82 42 38
Mobil: 95 24 38 88
Epost: michaelt@viken.no

    

Avdelingsleder 
spesialundervisning

Tor Erik Håkonsen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 62 46
Mobil: 95 85 37 06
Epost: torhak@viken.no

   

Fagleder
spesialundervisning

Sigbjørn Riiser

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 62 02
Mobil: 905 72 216
Epost: sigbjornr@viken.no

   Sigbjørn Riiser - Klikk for stort bildeSigbjørn Riiser  

Fagleder realfag og IT

Hanne Merete Frøyset Herland

 • Trinnansvarlig VG1 ST
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 61 14
Mobil: 98 49 89 77
Epost: hanneher@viken.no

 

   

Fagleder norsk og samfunnsfag

Cecilie Cathrin Ruud

 • Trinnansvarlig VG2 ST
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 62 15
Mobil: 41 52 54 04
Epost: cecilieru@viken.no

 

   

Fagleder engelsk og fremmedspråk

Eivind Sletner

 • Trinnansvarlig VG3 ST og PBY
 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 62 20
Mobil: 90 94 21 96
Epost: eivindsl@viken.no

 

   

Fagleder kroppsøving

Erlend Tore Brandsrud

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 41 35 44 81
Mobil: 41 35 44 81
Epost: erlendbr@viken.no

 

   

Fagleder SSR og FBIE

Christin Arnesen

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 61 00
Mobil: 90 14 48 07
Epost: christina@viken.no

 

   

Fagleder BA

Trond Syverud Dietz

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 89 28 05
Mobil: 991 14 347
Epost: tronddi@viken.no

 

   

Fagleder HO og RM

Kari Helene Grimsrud Kultorp

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 61 00
Mobil: 472 61 514
Epost: kariku@viken.no

 

   

Fagleder TI

Anders Olaf Lavén

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 61 55
Mobil: 996 18 247
Epost: andersla@viken.no

 

   

Fagleder MK og IM

Øystein Okkenhaug

 • Lærings- og utviklingsarbeid
 • Fag- og personalansvar
 • Vikaransvar
 • Innkjøps- og økonomiansvar
 • Fag- og timeplanlegging

Telefon: 69 84 62 33
Mobil: 98 85 57 43
Epost: oysteinok@viken.no

 

   

Til toppen