Helsefremmende skole

Mysen videregående skole er en helsefremmende skole.

På Mysen vgs gjør vi mange ting for at du skal ha det bra og trives på skolen. Vi ønsker å bidra til at alle hos oss har god fysisk og psykiske helse. Da lærer du mer og du gjør det bedre på skolen. Kort sagt får du det bedre i livet ditt. Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Østfold fylkeskommune har for at alle elever skal fullføre og bestå med best mulig resultat.

Hva er en helsefremmende skole?

Det er en skole som gjør det enklere for deg å ta sunne og gode valg. Det betyr at vi jobber for å styrke elever og ansattes fysiske og psykiske helse.

Hvorfor helsefremmende skole?

God helse og god læring hører sammen!
Dette er det forsket på. Trives du på skolen lærer du mer og du tar kanskje mer utdanning enn du ellers ville gjort.
Et godt og inkluderende skolemiljø gjør at både elever og lærere lærer mer. Det gir på sikt bedre folkehelse.
Tiltakene gjør at flere elever fullfører og består med best mulig resultat og er også med på å utjevne sosial ulikhet.

Hvordan merker jeg at jeg går på en helsefremmende skole?

Her er noen av tiltakene:

  • Fokus på trygg skolestart
  • Skolestartfestival
  • Fokus på fysisk aktivitet og bevegelsesglede
  • Bevisstgjøring av elevers egen helse gjennom undersøkelsen «Min livsstil»
  • Gi elever mer kunnskap om å ta vare på egen helse
  • Markering av verdensdagen for psykisk helse
  • Skolens kantine følger de nasjonale retningslinjer for mat i videregående skole
  • Fruktordning
  • Helseambassadørene: Elever på Helse- og oppvekst som jobber med holdningsskapende arbeid og søvn.
Til toppen