Visjon og verdier

Vi lærer hele tiden og på alle mulige steder, ikke bare på skolen. Fremtiden byr på utrolig mange muligheter for den som fortsetter å lære. På Mysen ønsker vi å fremme gleden ved det å lære.

Et godt og trygt skolemiljø er viktig for at du skal lære best mulig. En god huskeregel er å tenke på hvordan du selv ønsker at andre skal behandle deg. Er det noe som er ugreit, så sier du ifra til den det gjelder eller til en av våre ansatte. Innen 1 uke skal vi ha undersøkt saken og gjort noe som kan gjøre det bedre for deg. 

Våre verdier er Mestring – Engasjement – Respekt

Du står på terskelen til å gå videre ut i et arbeidsliv eller videre studier som stiller krav og som byr på muligheter. Det kan være krav og muligheter som vi ennå ikke vet hva er.

Demokrati, bærekraftig utvikling og livsmestring er tre samfunnsutfordringer hvor det er avgjørende at vi sammen  finner gode løsninger. Kunnskap og erfaring vil gi de svarene vi trenger. Av den grunn må vi aldri slutte å tro på at det er mulig å lære mer.

Vår visjon er "Lærelyst for livet; Det beste i hver enkelt"

Til toppen