Indre Østfold fengsel

Mysen videregående skole tilbyr opplæring til innsatte ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg og avdeling Trøgstad.

Mysen videregående skole har ansvaret for at innsatte ved Indre Østfold fengsel har mulighet for å få oppfylt sin rett til opplæring. I fengselet tilbys det grunnskole og videregående opplæring for de som har ett behov for dette.

Det er noen fag og utdanningstilbud som finnes fast i fengselet, men Mysen videregående skole tilstreber å gi ett tilbud som er tilpasset den enkeltes behov innenfor de rammer som finnes i fengselet. Ved kapasitet er det også mulighet for selvstudie ved høyskole og universitet.

Skal du sone i Indre Østfold fengsel og er i skoleforløp, anbefaler vi, at du tar kontakt før dato for soning, slik at videreføring av skolegang kan planlegges sammen med skole/studiested.

Til toppen