Temakvelder skolefravær

For foreldre med ungdom som av ulike grunner strever med å gå på skole.

Intensivert testing skal erstatte rødt nivå.

Kommuneoverlegen har bestemt at intensivert selvtesting nå skal erstatte rødt nivå så snart som mulig. Intensivert selvtesting innebærer at elever og ansatte som ikke er fullvaksinerte skal teste seg mandag, onsdag og fredag.

Digital undervisning på Nadderud videregående

Vi er igjen satt på rødt nivå, noe som betyr at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig. De som er hjemme, har digital undervisning. Men hva betyr egentlig det i praksis?

Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!

Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med. Terskelen for å søke hjelp skal være lav, og hjelpen skal være nær.    

V1 og vg2 på rødt tiltaksnivå fra og med torsdag 09.09

Kommuneoverlegen har bestemt at vg1(inkludert kombinasjonsprogrammet) og vg2 trinnet skal settes på rødt tiltaksnivå så snart som mulig. Begrunnelsen er stort smitteomfang.

Se opptak av foreldremøtet for VG1 + idrett her

Onsdag 1. september ble det avholdt digitalt foreldremøte på VG1. Har du spørsmål i etterkant av møte, er du velkommen til å ta kontakt!

Gult tiltaksnivå

Kommuneoverlegen i Bærum har anmodet de videregående skolene i kommunene om å gå over til gult tiltaksnivå. Bakgrunnen er at mange elever har testet positivt for Covid 19 den siste uken. Enkelte skoler har hatt opp mot 40 smittede elever. Vi har så langt ikke hatt så mange tilfeller.

Smittesituasjonen ved Nadderud vgs pr 30.08.2021

Kommuneoverlegen har bestemt at vi inntil videre skal holde skolen grønt nivå. Kommuneoverlegen har imidlertid frarådet aktiviteter og tilstelninger med mange deltakere. Vi derfor blant annet bestemt at foreldremøte for vg1 blir heldigitalt og at skolevalgdebatten ble gjennomført digitalt.

Smittetilfelle på skolen

Vi har ett smittetilfelle på skolen. Alle nærkontakter er allerede identifisert og kontaktet.

Vaksinering av ungdom født i 2004 og 2005

Den 18.8.21 kom endelig nyheten vi har ventet på!

Til toppen