Aktuelt

Ønsker at færre tar skolebussen

Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du bidra til mindre smitte.  

Rødt tiltaksnivå på skolen fra og med mandag 12.04

Kommuneoverlegen har bestemt at vi fra og med mandag 12.04 skal ha rødt tiltaksnivå på skolen (se vedlegg).

Skoleutvalget har avholdt sitt første møte den 24.03.

Her er referat og saksfremlegg.

Påskeferie 2021

      Skolen holder påskestengt fra og med fredag 26.3 kl. 12:00 til og med mandag 5.4. Vi ønsker alle en riktig god påske.

Informasjon om tjenester og opplæring ved skolen fram til og med 11.04

Selv om opplæringen tom 11.04 er flyttet over på digitale flater, skal vi opprettholde god kvalitet på tjenester og opplæring.

Påvist smitte i vg1 idrett

Det er nå påvist smitte hos tre elever på vg1 idrett. På bakgrunn av dette har kommuneoverlegen bestemt at elever og ansatte blir pålagt karantene.

Status smittesituasjon og organisering av opplæringen

På grunn av den uoversiktlige smittesituasjonen ved skolen bestemte kommuneoverlegen tidligere i dag at opplæringen for alle elevene skulle være digital ut uke 11. I kveld har kommuneoverlegen fattet vedtak om at all opplæring ved de videregående skolene i Bærum skal være digital til og med 11.04. Vedtaket er vedlagt. Elever kan komme til skolen for å hente bøker o.l. fra klokken 0715.

Digital opplæring for alle elever 16.03

I samråd med kommuneoverlegen har skolen bestemt at det blir digital opplæring for alle trinn i morgen 16.03. Årsaken er en uoversiktlig smittesituasjon ved skolen. Vi trenger litt tid til å skaffe oss nødvendig oversikt. Elever kan komme innom skolen for å hente nødvendig utstyr.

Påvist smitte i 1STC

En elev i 1STC har fått påvist smitte.

Rulleringsplan for rødt tiltaksnivå i uke 11

Kommuneoverlegen har bestemt at skolen fra og med mandag 15.03 skal ha rødt tiltaksnivå. Dette gjelder i første omgang til og med 26.03.  

Til toppen