Aktuelt

Åpningstider og skolestart

Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev må du selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. 

NYTT VITNEMÅL/PRIVATISTEKSAMEN VÅR 2021

Stream av VG3-klassenes avslutning

Lenker til de forskjellige klassene finner du her

Avslutning for årets VG3 elever

I de siste ukene har vi vært i dialog med kommuneoverlegen om hvilke retningslinjer som gjelder for avslutningsseremonier. Kommuneoverlegen viser til at Bærum kommune nå følger nasjonale retningslinjer.

Kommuneoverlegen nedlegger forbud mot russeaktivitet

Forbudet gjelder i første omgang til og med 16.06. Begrunnelse og vedtak er vedlagt.

Covid 19 smitte

Tre elever i vg 1 har testet positivt for Covid 19

Streik og eventuelle konsekvenser for standpunktkarakterer og avslutning for vg3

Det er fremdeles uavklart hva som skjer med elevenes standpunktkarakterer hvis streiken vedvarer. Vi har jevnlig dialog med skoleeier og har fått forsikringer om at dette er en sak de følger opp tett. De melder til oss at tidligere erfaring tilsier at elevenes interesser vil bli ivaretatt på best mulig måte, av skole og av myndighetene.

Streik på Nadderud videregående skole

27 ansatte ved skolen er tatt ut i streik etter at forhandlingene ikke førte frem innen fristen torsdag 27. mai.

Skoleårets siste uker

Vi går nå inn i de siste ukene av et spesielt skoleår og her er litt informasjon om hvordan de siste ukene blir. Fram til og med første uka i juni håper vi å kunne drifte skolen videre på gult nivå med alle elevene på skolen alle dager, og med fullt fokus på å sikre standpunktkarakterer til alle elevene.

Skolen er stengt fredag 14. mai

Fredag 14. mai er en fridag for elevene og skolen holder derfor stengt. Vi ønsker alle en riktig fin nasjonaldag.

Til toppen