Invitasjon til foreldremøte vg1

Vi inviterer med dette til foreldremøte for årets vg1 onsdag 10.11 klokken 1800.

Data Detox: Du bestemmer – også på nett

Vet du at chatbobler, bitmojier og autoplay er der for at du ikke skal få lagt fra deg mobilen?

Høstferiehilsen fra skolen

Vi er nå godt i gang med skoleåret. Oppstarten av skoleåret ble preget av et omfattende smitteutbrudd blant ungdommene i Bærum. Vi har vært på grønt, gult og rødt tiltaksnivå, og tilbake til grønt. I tillegg har elevene vært flinke til å teste seg selv med hurtigtester. Vi håper at vi fra nå av kan drifte skolen som normalt. Kommuneoverlegen i alle fall fattet vedtak om at trafikklysmodellen med sine tiltak skal avvikles så snart som mulig.

Åpningstider i høstferien - uke 40

Skolen vil være stengt for besøkende i høstferien. Elever kan hente bøker mandag og tirsdag mellom klokken 10:00 og 14:00. Telefontiden vil være klokken 10:00 til 14:00 hele uken.

Tilbake til vanlige fraværsregler

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene. Elever som er hjemme av helsegrunner må da levere legeerklæring for å få godkjent helsefravær. 

Kommuneoverlegen har bestemt at vi fra og med mandag 27.9 skal være på grønt tiltaksnivå.

Temakvelder skolefravær

For foreldre med ungdom som av ulike grunner strever med å gå på skole.

Intensivert testing skal erstatte rødt nivå.

Kommuneoverlegen har bestemt at intensivert selvtesting nå skal erstatte rødt nivå så snart som mulig. Intensivert selvtesting innebærer at elever og ansatte som ikke er fullvaksinerte skal teste seg mandag, onsdag og fredag.

Digital undervisning på Nadderud videregående

Vi er igjen satt på rødt nivå, noe som betyr at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig. De som er hjemme, har digital undervisning. Men hva betyr egentlig det i praksis?

Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!

Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med. Terskelen for å søke hjelp skal være lav, og hjelpen skal være nær.    

Til toppen