Informasjon til alle elever som benytter skoleskyss

Ruter har nå åpnet fordøren på alle busser, og det er denne som skal benyttes ved påstigning. Elevene må lese av billetten sin på kortleser ved fører, for så å trekke bakover i bussen og finne seg en sitteplass.

Tilbake til skole - For foreldre

Kurs for foreldresom er bekymret for oppstarten av nytt skoleår

Informasjon til nye elever på Nadderud vgs

Her kan du finne nyttig informasjon om skolen og skolestart.

NYTT VITNEMÅL/PRIVATISTEKSAMEN VÅR 2021

Åpningstider og skolestart

Stream av VG3-klassenes avslutning

Lenker til de forskjellige klassene finner du her

Avslutning for årets VG3 elever

I de siste ukene har vi vært i dialog med kommuneoverlegen om hvilke retningslinjer som gjelder for avslutningsseremonier. Kommuneoverlegen viser til at Bærum kommune nå følger nasjonale retningslinjer.

Kommuneoverlegen nedlegger forbud mot russeaktivitet

Forbudet gjelder i første omgang til og med 16.06. Begrunnelse og vedtak er vedlagt.

Covid 19 smitte

Tre elever i vg 1 har testet positivt for Covid 19

Streik og eventuelle konsekvenser for standpunktkarakterer og avslutning for vg3

Det er fremdeles uavklart hva som skjer med elevenes standpunktkarakterer hvis streiken vedvarer. Vi har jevnlig dialog med skoleeier og har fått forsikringer om at dette er en sak de følger opp tett. De melder til oss at tidligere erfaring tilsier at elevenes interesser vil bli ivaretatt på best mulig måte, av skole og av myndighetene.

Til toppen