Status smittesituasjon og organisering av opplæringen

På grunn av den uoversiktlige smittesituasjonen ved skolen bestemte kommuneoverlegen tidligere i dag at opplæringen for alle elevene skulle være digital ut uke 11. I kveld har kommuneoverlegen fattet vedtak om at all opplæring ved de videregående skolene i Bærum skal være digital til og med 11.04. Vedtaket er vedlagt. Elever kan komme til skolen for å hente bøker o.l. fra klokken 0715.

Digital opplæring for alle elever 16.03

I samråd med kommuneoverlegen har skolen bestemt at det blir digital opplæring for alle trinn i morgen 16.03. Årsaken er en uoversiktlig smittesituasjon ved skolen. Vi trenger litt tid til å skaffe oss nødvendig oversikt. Elever kan komme innom skolen for å hente nødvendig utstyr.

Påvist smitte i 1STC

En elev i 1STC har fått påvist smitte.

Rulleringsplan for rødt tiltaksnivå i uke 11

Kommuneoverlegen har bestemt at skolen fra og med mandag 15.03 skal ha rødt tiltaksnivå. Dette gjelder i første omgang til og med 26.03.  

Husk å søke om stipend og lån

For å få stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2021 må du søke innen 15. mars.

Krafttak mot kreft 2021

Nadderud videregående skole er i gang med den årlige aksjonen Krafttak mot kreft. Grunnet smittevern blir aksjonen i år helt digital, og elevene kommer ikke til å gå med bøsser som tidligere.

Fortsatt gult nivå på skolen neste uke

Kommuneoverlegen bekrefter foreløpig melding om gult nivå på skolen i neste uke. Se vedlagte brev.

Smittesituasjonen på skolen

En elev på skolen er bekreftet smittet av Covid 19. Nærkontakter er identifisert og vil bli kontaktet av smittesporingen i løpet av dagen. Se informasjon fra kommuneoverlegen i vedlagte brev.

Gult nivå på skolen neste uke

Kommuneoverlegen har gitt en foreløpig beskjed om at skolene er på gult nivå i neste uke.

Informasjonsbrev fra kommuneoverlegen angående falsk positiv test.

Kommuneoverlegen har bedt oss publisere informasjonsbrev angående falsk positiv test for to elever ved Nadderud vgs.

Til toppen