Avslutning for årets VG3 elever

I de siste ukene har vi vært i dialog med kommuneoverlegen om hvilke retningslinjer som gjelder for avslutningsseremonier. Kommuneoverlegen viser til at Bærum kommune nå følger nasjonale retningslinjer.

Skoleavslutninger defineres som private arrangement på offentlig sted. På slike arrangement er det maksimalt tillatt med 20 personer. Vi vil ikke under noen omstendighet stå ansvarlig for et arrangement i strid med kommuneoverlegens anbefaling og retningslinjer. Det er dessverre også pågående smitteutbrudd blant elever på skolen og i Bærum generelt.

 

Det blir derfor klassevise avslutninger i skoletiden 15 og 16 juni uten foreldre. Vi stenger av to fløyer og pynter med blomster o.l. Det blir tale fra rektor, eventuelle elevinnslag og blomsteroverrekkelse. Vi oppfordrer alle elevene til å pynte seg. Vi tar sikte på å livestreame arrangementene gjennom Teams. Dette forutsetter imidlertid at deltakerne samtykker til dette.

 

Dette er ikke det vi har håpet på og har derfor i det lengste ventet med å ta en avgjørelse, men nå kan vi ikke utsette det lenger.

Til toppen