Den pågående streiken vil påvirke opplæringen også neste uke.

I samråd med skoleeier har vi søkt, og fått innvilget noen dispensasjoner fra streiken. Elever som er omfattet av dispensasjoner er informert om det. Det er ellers ingen endringer med tanke på hvilken undervisning som er berørt kommende uke.

Vi minner om at skolens ledelse og rådgivere ikke er omfattet av streiken. Ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Til toppen