Digital opplæring for alle elever 16.03

I samråd med kommuneoverlegen har skolen bestemt at det blir digital opplæring for alle trinn i morgen 16.03.

Årsaken er en uoversiktlig smittesituasjon ved skolen. Vi trenger litt tid til å skaffe oss nødvendig oversikt. Elever kan komme innom skolen for å hente nødvendig utstyr.

Til toppen