Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2023 mellom mandag 6. november og fredag 8. desember.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

I år kan elvene svare på mobiletelefonen 

Personvern har alltid vært viktig i elevundersøkelsen, og i år er kravene til beskyttelse av dataene ytterligere skjerpet.

Flere elever har gitt tilbakemelding om at de ønsker mulighet til å svare på undersøkelsen på mobiltelefon fordi det oppleves som tryggere å bruke en liten skjerm med tanke på personvern. Derfor kan elevene i år velge om de vil svare på undersøkelsen på mobiltelefon eller datamaskin.

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)