Endring i tiltaksnivå

Kommuneoverlegen i Bærum har fattet vedtak om at de videregående skolene nå skal være på grønt nivå fra og med mandag 17.01 (se vedlegg). Vi er svært glade for at alle elevene nå kan få en tilnærmet normal skolehverdag.

Grønt nivå betyr at vi skal ha undervisning som vanlig, men at det allikevel er ekstra viktig å huske på å ikke håndhilse eller klemme hverandre, være nøye med håndvask og å være hjemme når man har symptomer på luftveisinfeksjon.

Regjeringen har signalisert at jevnlig massetesting skal sørge for å holde skolene oppe. Vi har ikke mottatt nye forsyninger med selvtester eller retningslinjer for hvordan disse eventuelt skal brukes.

Vi gjør oppmerksom på at karantenebestemmelsene er endret. Øvrige nærkontakter (for eksempel klassekamerater) er ikke lenger pålagt karantene, men anbefales å teste seg dag tre og fem med selvtest.). Det er fremdeles pålegg om karantene hvis man er nærkontakt til smittet (husstandsmedlem, kjærester o.l.).

Vedlegg (DOCX, 84 kB)

Til toppen