Høstferiehilsen fra skolen

Vi er nå godt i gang med skoleåret. Oppstarten av skoleåret ble preget av et omfattende smitteutbrudd blant ungdommene i Bærum. Vi har vært på grønt, gult og rødt tiltaksnivå, og tilbake til grønt. I tillegg har elevene vært flinke til å teste seg selv med hurtigtester. Vi håper at vi fra nå av kan drifte skolen som normalt. Kommuneoverlegen i alle fall fattet vedtak om at trafikklysmodellen med sine tiltak skal avvikles så snart som mulig.

Et tegn på at ting er i ferd med å normaliseres er at elevene har startet opp arbeidet med skolerevyen. Dette er et av skolens viktigste arena for sosialisering og det er helt og holdent elevdrevet. På informasjonsmøtene har det vært stinn brakke. Det lover godt og vi gleder oss til å se resultatet.

Hvis du er nysgjerrige på hverdagen ved skolen vil jeg anbefale å følge skolens Instagram konto (nadderud_vgs). Her blir det nesten daglig lagt ut bilder og små filmsnutter fra skolen.

Kunnskapsministeren har opphevet unntaket i fraværsreglementet med virkning fra og med 11.10. Under pandemien har foresatte og elever over 18 år kunnet dokumentere helserelatert fravær. Etter høstferien trenger man legeattest for å få helserelatert fravær unntatt fraværsgrensen. Elever som må holde seg hjemme i isolasjon, karantene eller på grunn av symptomer på luftveisinfeksjon kan følge opplæringen digitalt eller avtale studiearbeid med sine faglærere. De skal ikke ha fravær, men registreres med fraværskode R. Dette er en fraværskode som ikke kommer på vitnemål eller teller på fraværsgrensen. Fraværskoden brukes for at vi skal ha oversikt over hvem som er fysisk til stede på skolen hvis det for eksempel blir behov for smittesporing. Uavhengig av årsak til fravær er det viktig at elever og foresatte informerer kontaktlærere og faglærere så tidlig som mulig.

Fredag 29.10 har elevene sin årlige aksjonsdag. I år som i fjor gir elevene inntektene fra en dags arbeid til «grønne skoler på Haiti». Mange elever klarer å finne arbeid selv, men noen trenger kanskje litt ekstra støtte og hjelp til dette.

Vi ser virkelig fram til å få muligheten til å arrangere fysiske foreldremøter. I høst vil første anledning være møte om fagvalg for vg1 onsdag 10.11 og foreldremøte for vg2 onsdag 24.11. Begge dager klokken 1800.

God høstferie.

Til toppen