Informasjon om tjenester og opplæring ved skolen fram til og med 11.04

Selv om opplæringen tom 11.04 er flyttet over på digitale flater, skal vi opprettholde god kvalitet på tjenester og opplæring.

Helsesykepleier: Er på skolen. Ta kontakt på e-post eller telefon for å avtale møte. Er du i karantene eller har symptomer, tas det over Teams.

Rådgivertjenesten og karriereveiledning: Er på skolen. Ta kontakt på teams, e-post eller telefon for å avtale møte. Er du i karantene eller har symptomer, tas det over Teams.

IT: Er på skolen. Har du behov for bistand, kan de kontaktes på Teams eller epost for å avtale fysisk oppmøte eller få løst problemet over Teams eller telefon.

Bibliotek: Ta kontakt på Teams eller e-post for hjelp og veiledning.

Studieleder: Ta kontakt på Teams, telefon eller e-post.

Skoleledelsen: Det er alltid en fra ledelsen på skolen så lenge ikke annen beskjed er gitt. Ta kontakt på Teams, e-post eller telefon.

For kontaktinformasjon se skolens hjemmeside.

Fra midten av november har elevene hatt deler av opplæringen sin digitalt. Erfaring tilsier likevel at når all opplæring skal være digital, må vi være ekstra oppmerksomme.

  • Elever som ikke deltar i den digitale opplæringen, blir kontaktet av rådgiver, trinnansvarlig eller kontaktlærer.
  • Elever som har behov for det, skal få tilbud om opplæring på skolen
  • Elever som har behov for det, kan etter avtale komme på skolen for å få gode arbeidsforhold.

Vi oppfordrer lærerne til å gjennomføre den digitale opplæringen så nært opp til ordinær opplæring som praktisk mulig. Det vil si at lærerne og elever er logget på Teams samtidig i henhold til timeplanen. I enkelte økter kan det imidlertid være behov for at elevene jobber mer selvstendig hvis for eksempel faglærer selv har barn som er i karantene, selv blir syke eller det ikke lar seg gjøre å skaffe vikar. For at elevene skal ha et tilfredsstillende utbytte av opplæringen, er det viktig at de er i dialog med lærerne sine. Lærerne er avhengige av konstruktive tilbakemeldinger for å justere opplæringen. Skolens ledelse bistår gjerne i prosessen.

Gode råd til elever når opplæringen er digital.

  • Stå opp til vanlig tid
  • Spis frokost, gjerne med familien
  • Logg deg på til første time, vis at du er til stede. Vi oppfordrer elevene til å ha på kamera fordi vi mener det øker kvaliteten på opplæringen.
  • Prøv å skille tydelig mellom skole og fritid.

Vi håper inderlig at smittesituasjonen gjør det mulig å ha ordinær opplæring fra og med 12.04.

Til toppen