Invitasjon til temakveld om rus for foreldre

Denne tematikken er relativt aktuell om dagen.

Vi i psykisk helsetjenester barn, unge og familier tenker at det er viktig at vi gir økt kompetanse og oppmerksomhet om rustematikk til foreldre. Målgruppen er for foreldre som er bekymret, men som ikke har avdekket bruk hos sin ungdom.

Til toppen