Konsekvenser av streik ved Nadderud videregående skole

Fra og med tirsdag 13.09 klokken 0800 er halvparten av våre lærere tatt ut i streik. Dette medfører at mange undervisingsøkter ikke går som planlagt.

Elevene får tilsendt en oversikt over alle økter som ikke går som planlagt. Noen klasser og elever vil merke dette godt mens andre nesten ikke vil bli berørt. Elevene er velkomne til å oppholde seg på skolen/i klasserom for å arbeide på egen hånd. Det blir ikke ført fravær fra undervisning som utgår på grunn av streik.

Flere av kontaktlærerne ved skolen er tatt ut i streik. Nødvendige henvendelser som eller ville gått til kontaktlærer må meldes til rektor. Skolens ledelse og rådgivere er ikke omfattet av streiken og jobber som normalt.

Ta kontakt med skolen på epost eller telefon hvis dere har spørsmål.

Til toppen