Rødt tiltaksnivå på skolen fra og med mandag 12.04

Kommuneoverlegen har bestemt at vi fra og med mandag 12.04 skal ha rødt tiltaksnivå på skolen (se vedlegg).

Rødt nivå etter ny smittevernveileder fra Udir er Ikke det samme som elevene har vært vant med fra tidligere i år. Vi har utarbeidet en rulleringsplan (se vedlegg) med inntil ett trinn av gangen på skolen hver dag. Planen sikrer at elever som har heldagsprøver har disse på skolen og at alle trinn i løpet av tre uker har fem dager på skolen. De største endringene er at klasser stort sett fordeles på to tilstøtende rom (15 elever i hvert klasserom), Elever og ansatte som ønsker det kan bruke munnbind i fellesområder og til og fra undervisning. Skolen deler ut gratis munnbind til elever og ansatte. Det er imidlertid svært viktig at dette ikke blir en erstatning for de aller viktigste tiltakene. De er som før at man må holde god avstand, god håndhygiene og holde seg hjemme hvis man er syk. Det er også svært viktig at elevene overholder tiltak i kantinen og ikke flytter rundt på stoler og bord. Skolens ledelse vil komme rundt i alle klasserom og informere ytterligere om smitteverntiltak ved første og beste anledning. Vi ser fram til å se elevene igjen, og håper med god etterlevelse av tiltakene at vi etter hvert kan komme tilbake til en mer normal skolehverdag.

 

Rulleringsplan veldig rødt nivå april 2021 (DOCX, 17 kB)

Endelig beslutning tiltaksnivå ukene 15 og 16 (DOCX, 82 kB)

Til toppen