Status smittesituasjon og organisering av opplæringen

På grunn av den uoversiktlige smittesituasjonen ved skolen bestemte kommuneoverlegen tidligere i dag at opplæringen for alle elevene skulle være digital ut uke 11. I kveld har kommuneoverlegen fattet vedtak om at all opplæring ved de videregående skolene i Bærum skal være digital til og med 11.04. Vedtaket er vedlagt. Elever kan komme til skolen for å hente bøker o.l. fra klokken 0715.

Smittesporerne og helsemyndighetene i Bærum kommune jobber på spreng med å kartlegge smittesituasjonen blant skolens elever. Vi kjenner så langt til fem elever som har fått påvist smitte de to siste dagene. De fordeler seg på tre ulike klasser og to ulike trinn. For elever knyttet til påvist smitte i 1STC og 2STD er nærkontakter nå identifisert. Det er angitt hvor lenge elevene skal være i karantene og tidspunkt for testing. Informasjonsbrev er vedlagt samt dropin skjema som skal fylles ut på forhånd

 

Det er kommuneoverlegen som bestemmer hvilke elever og ansatte som blir satt i karantene, hvor lenge karantenen varer og informerer om tidspunkt for testing. Denne informasjonen vil vi publisere for elever, ansatte og foresatte på Teams og skolens hjemmesider. I tillegg varsles det med SMS at det er lagt ut informasjon på skolens hjemmesider. Elever som har testet positivt er flinke til å melde dette til oss. Erfaringsmessig kan det ta noe tid fra vi får kjennskap til at en elev er smittet til kommuneoverlegen har kartlagt situasjonen og bestemt hvem som skal i karantene. Vi informerer da elever i samme klasse/gruppe om at de må være forberedt på å bli satt karantene. Vi anbefaler at de opptrer som de er i karantene til situasjonen er avklart.

 

Vedlegg 1: beslutning videregående skoler 16.3.2021 (DOC, 94 kB)

Vedlegg 2: info skriv Nadderud VGS 16.03.21 (DOCX, 21 kB)

Vedlegg 3: informasjonsbrev 2std 16.03 (DOCX, 20 kB)

Vedlegg 4: Registreringsskjema for DropIn-test, Fornebu (DOCX, 18 kB)

Til toppen