Streik og eventuelle konsekvenser for standpunktkarakterer og avslutning for vg3

Det er fremdeles uavklart hva som skjer med elevenes standpunktkarakterer hvis streiken vedvarer. Vi har jevnlig dialog med skoleeier og har fått forsikringer om at dette er en sak de følger opp tett. De melder til oss at tidligere erfaring tilsier at elevenes interesser vil bli ivaretatt på best mulig måte, av skole og av myndighetene.

Viken er i kontakt med sentrale myndigheter for å avklare hvordan vi skal forholde oss til fastsettelse av standpunktkarakterer hvor lærere er i streik. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger. Vi håper at dette snart blir avklart og at elevene får de standpunktkarakterene dere skal ha.

 

I dag er fem av sju kontaktlærere for vg3 klassene i streik. Kontaktlærerne er nøkkelpersonell i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Hvis streiken vedvarer, vil dette begrense arrangementets omfang. I tillegg er bestemmelsene for arrangement i Bærum kommune strenge. Etter dagens bestemmelser er det tillatt med inntil 20 personer på arrangement og det er ikke engang nok til å samle en klasse. Vi er i dialog med kommuneoverlegen for å få klare retningslinjer å forholde oss til og vil selvsagt følge disse. De aktuelle datoene for avslutningsseremoni er fremdeles tirsdag 15.06 og onsdag 16.06. Vi må fatte en beslutning senest tirsdag 08.06.

Til toppen