Streik på Nadderud videregående skole

27 ansatte ved skolen er tatt ut i streik etter at forhandlingene ikke førte frem innen fristen torsdag 27. mai.

Skolen informerer elevene

Skolen vil informere elevene om hvordan timeplanen deres blir påvirket under streiken. Generelt sett vil det bli «hull» i timeplanen der læreren er tatt ut i streik, mens timer med resterende lærere gjennomføres som planlagt inntil videre. Fra og med fredag 28.05 vil elevene kunne se i timeplanen sin, hvilke timer som går ut.

Smittevern

De berørte skolene og områdedirektørene i fylkesadministrasjonen vil ha løpende dialog med kommuneoverlegene for å vurdere smittevernsituasjonen sett opp mot konsekvensene av en eventuell streik.

Mulige konsekvenser

Vi vet enda ikke hvilke konsekvenser streiken eventuelt vil få for blant annet muntlig eksamen, avslutning for vg 3 og fastsetting av standpunktkarakterer.

Til toppen