Utdeling av Jodtabletter.

Skolen har fått i oppgave å dele ut Jod tabletter til alle elever i vg1 og vg2 hvis myndighetene skulle anbefale dette. Se informasjonsskriv fra Bærum kommune. Elever som er 16 år eller eldre bestemmer selv om de vil ta tablettene. Hos oss er det helsesykepleier som har ansvaret for å administrere utdelingen av tabletter.

Informasjonsskriv Atomberedskap og utdeling av jodtabletter (PDF, 190 kB)

Til toppen