V1 og vg2 på rødt tiltaksnivå fra og med torsdag 09.09

Kommuneoverlegen har bestemt at vg1(inkludert kombinasjonsprogrammet) og vg2 trinnet skal settes på rødt tiltaksnivå så snart som mulig. Begrunnelsen er stort smitteomfang.

Kommunen har informert oss om at så langt i september, har 13 elever ved skolen fått påvist Covid 19. De fordeler seg på fire elever på vg2 og ni elever på vg1. Rødt nivå innebærer at elevene i vg1 og vg2 ikke kan være på skolen hver dag. Vg 3 fortsetter på gult nivå og har all undervisning på skolen. Torsdag og fredag denne uken er det vg1 som har opplæring på skolen hvor vi prioriterer å gi dem opplæring i hva det vil si å ha digital opplæring. Vedtaket fra kommuneoverlegen gjelder i første omgang til og med 17.09. Ordningen med at elevene i vg1 og vg2 tester seg selv mandag og torsdag videreføres også neste uke.

Rulleringsplan for rødt nivå:

Torsdag 9. september: VG1 på skolen. VG2 har digital undervisning.

Fredag 10. september: VG1 på skolen. VG2 har digital undervisning.

 Mandag 13. september: VG1 digital undervisning. VG2 på skolen

Tirsdag 14. september: VG1 på skolen. VG2 har digital undervisning.

Onsdag 15. september: VG1 digital undervisning. VG2 på skolen

Torsdag 16. september: VG1 digital undervisning. VG2 på skolen

Fredag 17. september: VG1 på skolen. VG2 har digital undervis

Til toppen