Velkommen til informasjonsmøte ved Nadderud videregående skole

Elever i 10 klasse skal søke videregående skole i løpet av de nærmeste ukene. Vi inviterer foresatte til årets 10 klassinger til informasjonsmøte om Nadderud videregående skole 26.01.klokken 1800.

Det blir informasjon om skolens utdanningstilbud og skolens arbeid med lærings og skolemiljø. Det blir et felles informasjonsmøte i skolens auditorium først. I etterkant vil dere kunne snakke med representanter for skolens ledelse og elevtjeneste.

Kantinen vår vil selge kaffe og småkaker.

Vel møtt!