Internasjonalisering

Ingress: 1–2 setninger 

Hvilke/t tilbud finnes? 

Hva er målet med prosjektet/tilbudet? 

Hvem kan benytte tilbudet? 

Hva kan man lære? Hvilke fordeler får man ved å være med? 

Tidligere erfaringer, hva sier elever/lærere som har vært med på dette før? 

Til toppen