Miljøfyrtårn

 Skolen jobber mot å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig. Vi har allerede iverksatt flere tiltak som legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Dette innebærer blant annet at vi har forpliktet oss til å: 

  • kildesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere økologiske varer og kortreist mat..
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av kollektiv og sykkel. 
  • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

Ved å implementere miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Til toppen