Fair & Square på besøk til Nannestad vgs

Fair & Square på besøk Barbara Zielonka

Den 20. april hadde vi gleden av å høre et spennende og inspirerende foredrag om rettferdig klesproduksjon og bærekraftig mote av Sigmund Hegstad, konsernsjef i selskapet Fair & Square - en tekstilprodusent som har fokus på etisk produksjon, miljø og klima.

En del av et tverrfaglig prosjekt rundt bærekraft

Dette foredraget var en del av et felles tverrfaglig prosjekt om bærekraftig utvikling som 1STA klassen har jobbet med den siste tiden og fortsetter med også i uke 17 og 18 - inspirert av FNs bærekraftsmål.  Mer informasjon om prosjektet finner du her.  

Sigmund fortalte oss om sin bakgrunn og hvordan han ble interessert i bærekraftig mote. Han forklarte hva bærekraftig mote er og hvorfor det er viktig for miljøet, menneskerettighetene og økonomien. Han viste oss noen eksempler på hvordan Fair & Square produserer klær på en etisk og miljøvennlig måte og delte også noen tips om hvordan vi som forbrukere kan bidra til å redusere vårt klesforbruk og velge mer bærekraftige alternativer. 

Sigmund Hegstad - foredrag i auditoriet Barbara Zielonka

Inspirasjon, presentasjon og dialog

Etter foredraget fikk elevene mulighet til å stille spørsmål til Sigmund om hans erfaringer, utfordringer og fremtidsplaner. Det var mange interessante og relevante spørsmål om markedsføring av klærne, lønn og levestandard i byen, Fenghuang, der Fair & Square har opprettet en egen produksjonsfabrikk og om framtidsutsiktene for konsernet. Les mer om tekstilprodusenten Fair & Square her. 

Elevene fikk presentert sine prosjekter for en med unik erfaring innenfor bærekraft, og fikk også noen gode tips inn i prosjektene sine, noe som har gitt dem en større mulighet til refleksjon og dermed til å kunne ta enda mer bevisste og bærekraftige valg. 

Vi vil gjerne takke Sigmund Hegstad for at han tok seg tid til å dele sin visjon og misjon med oss. Vi håper at hans foredrag vil inspirere oss til å tenke mer kritisk og bevisst om våre klesvalg og vår rolle i å fremme en mer bærekraftig verden. 

Her finner du nyhetssak om prosjektet på Nannestad vgs sin nettside.