Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. På Nannestad VGS gjennomføres undersøkelsen i 2022 i ukene rett før jul.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Elevundersøkelsen kan besvares på flere språk, dette velger eleven selv etter innlogging. Følgene språk kan velges: Norsk (bokmål og nynorsk), nordsamisk, engelsk, arabisk, tigrinja og dari. Det er også mulig å få spørsmålene opplest på følgende språk: Norsk (bokmål og nynorsk, nordsamisk, engelsk og arabisk. Der det er aktuelt med opplesing, ber vi elevene ta med egne ørepropper/headsett til undersøkelsen. Har ikke eleven egne, kan de ta kontakt med læringssenteret i forkant av undersøkelsen.

Informasjon til elever i videregående skole finner du her (bokmål).

Informasjon til foresatte finner du her (bokmål).

For ytterligere informasjon kan du se samlesak på UDIR her eller ta kontakt med en av skolens kontaktpersoner som du finner nederst i saken. 

Til toppen