Informasjon om norsk barnehage og opplæring til nyankomne ungdommer og foreldre

Udir har oversatt informasjon om det norske skolesystemet til flere språk, blant annet ukrainsk og russisk. Informasjonen kan lastes ned og deles ut til nyankomne ungdommer og foreldre.

Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge

Til toppen