Velkommen til foresattmøter onsdag 1. februar!

Viken-illustrasjon: teams-møter. Mange folk og pc-er og en skjerm på veggen.  - Klikk for stort bilde Melkeveien

Nannestad videregående ønsker velkommen til foresattmøter for alle vg1 elever og vg2 yrkesfag om veien videre. Se informasjon og program i saken.  

Vi ønsker alle foresatte til elever i vg1 på vår skole velkommen til foresattmøte onsdag 1. februar kl. 17.30.

Program

Kl. 17.30 Enkel bevertning i skolens kantine

Kl. 18.00 Velkommen v/ledelsen i skolens fellesareal

Kl. 18.10 Samling på avdelingene v/kontaktlærere og faglærere I denne delen av møtet vil det bli informert om hvilke tilbud skolen har innenfor de ulike utdanningsprogrammene, og hvilke muligheter elevene har for veien videre. Søknadsfrist for videregående opplæring i Viken er 1. mars

Vi ønsker foresatte til elever på vg2 yrkesfag på vår skole velkommen til foresattmøte onsdag 1. februar kl. 18.30

Program

Kl.18.30 Enkel bevertning i skolens kantine

Kl. 19.00 Velkommen v/ledelsen i skolens fellesareal

Kl. 19.10 Samling på avdelingene v / kontaktlærere og faglærere I denne delen av møtet vil det bli informert om hvilke tilbud skolen har innenfor de ulike utdanningsprogrammene, og hvilke muligheter elevene har for veien videre. Søknadsfrist for videregående opplæring i Viken er 1. mars

Til toppen