Motivasjonsdagen for elevrådet 2021

Elevrådet hadde en veldig fin motivasjonsdag på Bjerke velhus.

Vi startet dagen med å bli litt kjent, og lære hverandres navn. Så hadde vi aktiviteten «sola skinner på meg», og en der hvor det ble lest opp påstander og man gikk til en side for å være enig, og en annen om man er uenig. Her var det stort engasjement.

Deretter satte vi i gang med generalforsamling, hvor vi vedtok bla. aktivitetsplanen, økonomi, møteplan og elevrådsstyret.

De som ble valgt inn i styret er:

Sekretær: Erle Kåråsen Lunde

Informasjonsansvarlig: Thea Solum

Informasjonsansvarlig: Eirik Mehlum Petersen

Komitékontakt: Noor Maria Butt

Komitékontakt: Sander Dovran Fossum

Vi gleder oss til å jobbe sammen om å skape enda bedre miljø her på Nannestad vgs!

Etter en mye raskere generalforsamling enn forventet, fikk vi en god og lang pause hvor vi fikk mat og drikke fra RM. Anette Wessel fra Ombudet for barn og unge i Viken, kom og holdt work-shop for oss om miljø og inkludering ved skolen. Her fikk vi mange bra innspill til videre utvikling av skolen.

Dette var alt i alt en vellykket dag, med mye meninger og stort engasjement som vi ser på som positivt.

Tekst: Elevrådsleder Hedda Amundsen Barbøl

Til toppen