Nytt tverrfaglig prosjekt om bærekraft ved Nannestad vgs

FNs bærekraftsmål

I uke 15 startet et nytt og spennende tverrfaglig prosjekt på Nannestad videregående skole. Det er 1STA og fire lærere (Anne Synnøve Ropstad, Barbara Anna Zielonka, Irene Hagen Stoveland og Marte Mehli Nordeide) som står bak prosjektet som omhandler bærekraftig utvikling.

Bærekraft - for fremtiden

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det betyr at vi må tenke på hvordan vi bruker naturressurser, hvordan vi produserer og forbruker varer og tjenester, og hvordan vi påvirker miljøet og klimaet. 

FNs 17 bærekraftsmål er en felles plan for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle innen 2030. Målene omfatter blant annet å utrydde fattigdom og sult, sikre god helse og utdanning, fremme likestilling og fred, og beskytte miljøet og klimaet. Vi synes at dette er noe skoler over hele Norge bør fokusere på. 

Prosjektets oppgaver går på mål 1, 2, 3, 8, 12, 13, 14 og 15. Klikk her for å lese mer om FNs bærekraftsmål.

Ulike tema og bredt tverrfaglig samarbeid

Elevene i 1STA har fått muligheten til å velge et av tre temaer som alle handler om bærekraftig utvikling: bærekraftig mat, bærekraftig mote og bærekraftig kosmetikk. De jobber i grupper med å utforske disse temaene fra ulike faglige perspektiver, som matte, norsk, engelsk, samfunnskunnskap, geografi og naturfag. Oppgavene krever både teori og praksis, og elevene bruker fasiliteter på skolen vår, som kjøkkenet og hudpleierommet. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Vi gleder oss til å jobbe på denne måten med elevene våre, og ser fram til det de skal lage. Vi tror at dette prosjektet vil gi elevene ny kunnskap, ferdigheter og holdninger som vil gjøre dem til mer bevisste og ansvarlige borgere i en globalisert verden. 

Vil du vite mer om prosjektet vårt, så send gjerne en melding - eller les mer om prosjektet her.