Smittevern og skoleskyss - Tiltak for å sikre tilstrekkelig plass for elever som må reise kollektivt til/fra skolen

Med økt smittetrykk og smitte som i større grad rammer barn og unge er det viktig å sikre at skoleskyssen kan gjennomføres på en forsvarlig måte for de elevene som må reise kollektivt.

Med økt smittetrykk og smitte som i større grad rammer barn og unge er det viktig å sikre at skoleskyssen kan gjennomføres på en forsvarlig måte for de elevene som må reise kollektivt.

Oppfordringen om ikke å reise kollektivt, med mindre du må, står ved lag og gjelder også for skoleelever. Med våren øker bruken av sykkel og gange, noe vi håper skal bidra til å redusere presset på skoleskyss.

Påbudet om bruk av munnbind i kollektivtrafikken gjelder også for skoleelever. På en trang buss er det vanskelig å overholde krav til avstand, nettopp derfor er munnbind viktig her. Også elever under 12 år kan bruke munnbind på bussen, selv om det for denne aldersgruppen ikke er obligatorisk.

På tross av at skoleskyssen kjører med full kapasitet, og flere velger andre reiseformer, så opplever vi likevel at mange uttrykker bekymring for trengsel og smitte på bussen. Det er derfor grunn til å minne om de gjeldende råd og retningslinjer:

 • Ikke reis kollektivt med mindre du må.
 • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Bruk munnbind under hele reisen.
 • Utnytt de tilgjengelige bussavganger. Unngå avganger du mistenker kan være full, reis heller med en avgang tidligere eller senere der dette er mulig.
 • Vis hensyn og hold 2 meters avstand når du venter på skolebussen.
 • Gå inn bakdør/midtdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold avstand.
 • Utnytt alle tilgjengelige seteplasser. Hold skolesekken på fanget så slipper andre å stå.
 • Husk å feste setebeltet der det er tilgjengelig og ha det på under hele reisen.
 • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

Foresatte og elever kan bidra til å gjøre skoleskyssen trygg

Dersom elever uten innvilget skoleskyss og uten gyldig billett fyller opp bussen, vil det oppstå uønskede situasjoner med trengsel ombord. På mange av skolebusslinjene opplever vi nå en markant økning i antall påstigende, særlig på korte reiser nær skolen og mellom knutepunkter /bysentra og skolen. Det er grunn til å tro at dette i stor grad er uønskede og unødvendige reiser, som i tillegg skjer uten gyldig billett. Med stengt fordør er sjåførens kontroll av billetter fraværende, og vi opplever dessverre at dette har gitt grobunn for utstrakt sniking. Skolebussene og de ordinære busslinjer inn mot skolene er satt opp og dimensjonert for elever med innvilget skoleskyss – tilbudet er ikke satt opp for reisende uten gyldig billett. Under pandemien er det elevene med innvilget skolebillett som må gis prioritet. Vi ber om at foresatte og elever informeres om viktigheten av å få bort unødige reiser. Sniking er ikke ok, og særlig ikke når den utsetter alle reisende for økt smitterisiko pga trengsel.

Bruk av ekstra innleide busser

Etter påske vil Ruter leie inn et antall ekstra busser som blir satt inn for å forsterke enkelte avganger med mange reisende. Ekstrabussene vil kjøre sammen med, og umiddelbart etter gitte skolebusser for å avlaste disse. Bussene vil være turbusser uten Ruters profil og farge, eksempelvis fra Schaus Buss eller tilsvarende private turbusselskaper. Bussene vil bli søkt disponert der behovet er størst og flyttes rundt etter hvert som vi vinner erfaring med å utnytte slik ekstra kapasitet.

Kontroller

I forbindelse med at det den senere tiden er blitt observert mulige kapasitetsoverskridelser om bord på skoleskyssen, ser vi det som nødvendig å plassere ut personell på utvalgte holdeplasser når skolene starter opp etter påske.

Personell vil bli stasjonert på utvalgte holdeplasser, og deres oppgave er å kontrollere om elevene har gyldig billett før de går på bussen, samt minne de på gjeldene smittevernstiltak om bord. Personell kommer ikke til å utstede gebyrer, men vi håper at deres tilstedeværelse vil redusere sannsynligheten for at elever uten gyldig billett tar opp plass på bussen. På denne måten vil det være enklere for elever som har gyldig billett, å overholde gjeldende smittevernstiltak om bord.

Henvendelser

Epost til Ruter om Skoleskyss: post@ruter.no (Skriv gjerne «Skoleskyss» i overskrift). epost til Konsentra om spesialskyss: akershus@skoleskyss.no

Til toppen