Yrkesfag-dag på SSR

Det begynner å bli tradisjon at vi på Salg, service og reiseliv (SSR) arrangerer en yrkesfag-dag i starten av skoleåret. Årets arrangement gikk av stabelen mandag 21. august med representanter fra både salgs-, sikkerhets-, administrasjons- og reiselivs-faget til stede.

Vi hadde besøk av Avarn Security, Hurdalssjøen Hotel, SSP Norway og XXL. Alle elever og lærere ved linja var samlet og ble bedre kjent med karrieremuligheter hos de ulike deltakerne. Etter plenums-presentasjoner var det rigget til stands hvor elevene fikk snakket individuelt om muligheten for praksisplass og eventuell læreplass på sikt.

Vi kan gledelig annonsere at flere av elevene våre fant sin «drømme-praksisplass» allerede på tredje skoledag!