Skjema og søknader

Lokale skjema for Nannestad videregående skole

Skole:

Avtale: Privatisteksamen i fremmedspråk

Skjema: refusjon av utlegg for elev

Søknad: endring av valgfag


Personlig informasjon:

Bekreftelse om deltakelse ved religiøs høytid

Opplysningsskjema for sykdom eller vansker

Samtykkeerklæring: Innhenting av data til tverretatlig samarbeid

Samtykkeerklæring: Kontakt mellom skole og foresatte for elever over 18 år

Samtykkeerklæring: Opptak og publisering av foto- og filminnhold av elev

 

Felles skjema i Viken fylkeskommune 

Mange skjemaer er felles for videregående opplæring i Viken. For å komme til en samleside for skjemaer på viken.no så bruk knappen nedenfor.

Gå til felles skjema