eTwinning

eTwinning er en plattform for medarbeidere i skolen som legger til rette for at elever og lærere kan samarbeide på tvers av landegrenser i Europa. Nannestad videregående skole har vært involvert i åtte prosjekter i løpet av fem år.

Vår reise med eTwinning begynte i 2011. Da opprettet Barbara Anna Zielonka det første eTwinning-prosjektet der seks skoler fra Italia, Ungarn, Portugal, Hellas og Tyskland jobbet sammen mot felles mål. De viktigste målene var å utvikle elevens språklige kunnskaper og vise hvor viktig internasjonalt samarbeid er. Allerede i 2012 fikk dette prosjektet europeisk kvalitetsmerke som betyr at våre elevers og skolens arbeid blir anerkjent på høyeste nivå i Europa.

I løpet av de seks siste årene har vi fått fire europeiske kvalitetsmerker. I 2016 startet Barbara Anna Zielonka prosjektet “The Universe is Made of Tiny Stories” som ble et internasjonalt samarbeid mellom Nannestad vgs og 35 skoler fra hele verden. Istedenfor å samarbeide med kun europeiske skoler åpnet vi døra til skoler fra andre kontinenter. Dette skoleåret er det 80 skoler som skal samarbeide med oss i prosjektet “Be the Change, Take the Challenge”. Dette kommer til å bli det største prosjektet noensinne. Gjennom åtte måneder vil 80 skoler fra hele verden delta i en rekke oppgaver som skal gjøre elevene kjent med SDGene (FNs bærekraftsmål) og utvikle problemløsningsferdigheter. Å være utsatt for så mange forskjellige tanker, holdninger, meninger og løsninger vil være en øyeåpner for mange elever.

Elevene som deltar i internasjonale prosjekter på vår skole kommer fra både studiespesialiserende og yrkesfaglige klasser. Gjennom hele skoleåret får våre elever muligheten til å delta i Skype-sesjoner med elever fra andre land, utvikle skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og øke den digitale kompetansen de kommer til å trenge i framtidens samfunn.

Etter å ha drevet med eTwinning i flere år har vi observert at dette er en metode som styrker elevens digitale og interkulturelle kompetanse og demokratiske dannelse. Internasjonalt prosjektarbeid ved vår skole er den beste måten for å samarbeide internasjonalt og skape et motiverende miljø på skolen.

Vi har deltatt i følgende prosjekter

 • 2021/2022 – Sustainability - Our Priority
 • 2020/2021 – Sustainable Lifestyle Challenge
 • 2019/2020 – Single Voices, Global Choices
 • 2019/2020 – Climate Concerns across Borders
 • 2019/2020 – Threats against Democracy in Germany and Norway
 • 2016/2017 – The Universe is Made of Tiny Stories
 • 2015/2016 – Boosting Language Skills
 • 2014/2015 – Health Issues Among Teenagers in European Countries
 • 2013/2014 – What‘s up in Europe?
 • 2012/2013 – A Culinary Journey Through the Eyes of the European Students
 • 2012/2013 – Graphic Novels in the Classroom
 • 2011/2012 – Advocating a Critical Media Literacy
 • 2011/2012 –  3 I’s – Interaction, Interdependence and Interculturalism