Internasjonalisering og utveksling

Internasjonalisering hjelper elevene til å bli bedre kjent med fremmedspråk, utvikle elevens globale forståelse og den globale kulturen. Den er også en stor motivasjonsfaktor og den letteste måten å åpne døra til våre klasserom for verden utenfor. Fordelene med internasjonalt samarbeid er mange. Vi er stolte over denne jobben vi gjør på dette feltet.

Elev som betrakter et kunstverk på Musée National Marc Chagall - Klikk for stort bildeElev som betrakter et kunstverk på Musée National Marc Chagall Karen Langhelle

Erasmus+ akkreditering

Nannestad videregående skole har gleden av å være en Erasmus+ akkreditert skole frem til 2027. Dette betyr at vi deltar i målet om å gjøre klasserommet internasjonalt. Både digitalt, i form av eTwinning og partnerskoler, men og for å besøke klasserom rundt om i Europa. Dette er for å forberede dere som elever til å bli globale medborgere, og å se internasjonale løsninger på kjente og ukjente problemer. Dette betyr også at dere som elever er sikre på at dere får delta i spennende prosjekter av høy kvalitet.

En viktig del av Erasmus-samarbeidet er at klasserom på tvers av landegrenser samarbeider om prosjekter som engasjerer dere som elever. Hvordan er plast i havet et problem i den franske rivieraen? Hva med migrantkrisen i Europa? Og hvordan ser trusler mot demokratiet ut i andre land? Hvordan foregår egentlig en rakettoppskytning ved NASA? Dette er blant de mange spennende problemstillingene som våre elever har jobbet med tidligere.

Utviklingssamarbeid med yrkesfagene

På Nannestad videregående skole ønsker vi også å ha en internasjonal profil i programfagene, der du får muligheten til å sammenligne arbeidet ditt med lignende verksteder i Europa. Blant annet har vi gjennomført et spennende samarbeid med Restaurant og matfag i Tsjekkia.

Utviklingssamarbeid med skole i Alsace, Frankrike, fra 2023

Språkutvekslingen med Frankrike har pågått i ti år og har til 2022 vært en del av et samarbeidsprosjekt med en klasse i Section Européenne ved vår partnerskole Lycée Simone Veil i Valbonne. Samarbeidet starter hvert år med et eTwinningprosjekt på høsten og munner ut i en pedagogisk og kulturell utveksling i løpet av skoleåret. Utvekslingen er faglig forankret, både hva angår kompetansemålene i gjeldende læreplan for fremmedspråk II, og gjennom faglig opplegg under selve skolebesøket. Programmene varierer fra år til år, men legger alltid opp til at elevene får ta del i hverandres skolehverdag og nærmiljø. Elevene innlosjeres hos hverandre og får et godt innblikk i matkultur, levemåte og fritidsaktiviteter. Under kan du se noen bilder fra turen til Valbonne i april 2022. 

Her kan du se noen erfaringer fra samarbeidet skoleåret 2021/2022:

Erasmus+ 2021/2022 Project summary (PDF, 452 kB)

Erasmus+ Valbonne våren 2022 (PDF, 2 MB)

Eleverfaring: Journal de bord en France Celine (PDF, 685 kB)

Eleverfaring: Voyage linguistique à Valbonne Frida (PDF, 906 kB)

Eleverfaring: Pauline's Norway Blog (PDF, 2 MB)

Eleverfaring: Antonin's Illustrated Norway Blog (PDF, 3 MB)

Eleverfaring: Alimou's story in English (PDF, 405 kB)

Utviklingssamarbeid med Goethegymnasium Weimar

Nannestad videregående skole har siden 2015 etablert en samarbeidsavtale med Goethegymnasium Weimar/ Tyskland. Weimar er en liten by, men med stor historisk og kulturell betydning. Vi deltar blant annet i undervisningen, i korøvelse og i sirkustrening. Aktiviteter på ettermiddagen spiller en viktig rolle i den tyske skolehverdagen. De norske elevene får her være med sammen med de tyske elevene. Samarbeidet består av gjensidig utveksling. Dette gjør at alle blir bedre kjent med hverandres kultur, og elevene får maksimalt læringsutbytte i fremmedspråket sitt.