Newton realfagsenter

Nannestad videregående skole er den eneste skolen i Akershus med eget Newtonrom. Her kan skoleelever oppleve en spennende praktisk realfagsdag med flinke faglærere og spennende utstyr.

Newton realfagsenter på Nannestad videregående skole - Klikk for stort bildeNewton realfagsenter på Nannestad videregående skole Nannestad VGS  

Newton er en nasjonal satsing forankret i Utdanningsdirektoratets nasjonale strategi «Tett på realfag». Formålet er å styrke realfagsundervisingen i norsk skole. Det legges stor vekt på at betydningen og anvendelsen av realfagene skal gjøres synlig gjennom praktiske aktiviteter med gode faglærere og spennende utstyr.

Newtonrommet på Nannestad reåpnet i 2013, og siden den gang har det vært fullbooket av elever fra de nærmeste ungdomskolene. De samme ungdomsskolene kommer år etter år, og flere har kommet til etter hvert. Newtonrommet utvidet sin aktivitet i 2017 og tilbyr opplegg fra barnehage, til og med egne elever på Nannestad videregående skole. Det er lærere fra Nannestad videregående skole som underviser på Newtonrommet. Disse lærerne er en blanding av erfarne og nyutdannede lærere med høy faglig og pedagogisk kvalitet. De dekker alle realfag på master- og doktorgradsnivå, innen kjemi, fysikk, biologi og matematikk.

Temaet for ungdomsskolen (passer på 9. og 10. trinn) er fornybar energi, elektrisitet og induksjon. Utstyret som benyttes er Lego Education, der de bygger vindmølle som skal generere mest mulig strøm til en bil de selv bygger. Temaet er tilpasset læreplan på ungdomsskolen. Nannestad kommune ble realfagskommune i 2017, noe Newton realfagsenter Nannestad er en stor del av. Sammen med grunnskole og barnehage blir vi en del av en helhetlig realfagssatsning i kommunen, fra barnehage til og med videregående skole. Her får elever i alle aldre oppleve gleden av realfag gjennom praktiske forsøk med spennende utstyr og gode faglærere.

Vi tilbyr flere undervisningsopplegg for egne elever innenfor ordinær undervisning. Newtonrommet er med på berike all realfagsundervisning på skolen, der alle lærere drar nytte av utstyret og kunnskapen fra Newtonnettverket. Robotklubben med uformell læring av programmering gjennom lek og sosialt samvær skaper godt miljø og inspirasjon for realfagsinteresserte elever

Til toppen