Affirmative art

En av aktivitetene under psykisk helse uka har vært kurs i affirmative art. "Affirmative arts empower your dreams".

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.


Skolen har hatt besøk av kunstner Eirik Trondsen som har tatt ulike elevgrupper gjennom dette verktøyet for å sette i gang en tankeprosess for å motivere og finne bærekraftige drømmer. 

Hva skjer i dette kurset?

Kunstneren beskriver,
"Istedenfor å skrive og snakke, tegner vi triangler med faktorer som inneholder, flytsoner, personlige styrker og takknemlighet i nåtiden. Dette leder så  prosessen mot fremtiden. Da inkluderer vi støttespillere som trengs. Vi har ofte flere enn vi aner."

Både elever og lærere har vist begeistring rundt dette alternative undervisningsopplegget. Vi ser at det å sette av tid til å zoome ut og ta et metaperspektiv på egen tilværelse, kan knyttes opp mot temaet folkehelse og livsmestring i overordnet del i ny læreplan.

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. (udir.no)