Biologi 2 på ekskursjon

Turen gikk til Heimdalen for å studere fjelløkosystemet.

I løpet av turen ble det badet i isvann, besteget bratte tinder og fisket etter fjellørret. På agendaen stod også vegetasjonsanalyser og komparative studier. Elever og lærere observerte jaktfalk, tårnfalk og dvergfalk samt lav som vokser på avføringen deres. I søken etter spesielle tilpasninger til dette ekstreme leveområdet kom gruppa over flere populasjoner av verdens minste tre: Salix herbacea.

Til toppen