Biologi 2 på tur til Jotunheimen!

4 dager i fjellet gir fantastiske muligheter for feltarbeid.

Årets biologiekskursjon til Jotunheimen ble gjennomført i strålende vær. For å komme til hytta må elevene gå litt med oppakning, dette var i år såpass varmt at det var flere elever som valgte å ta et avkjølende bad i 8 grader varmt fjellvann. Det ble gjort studier av arter og vegetasjonssoner i fjelløkosystemet, det ble også observert planter, fisk, fugl, krypdyr, innsekter og pattedyr. I tillegg ble det satt flere rekorder i ørretfiske og misting av sko i myr.

Lærerne er strålende fornøyd med en flott tur.