Biologi 2 studerer fjelløkosystemet

Fire dager på fjellet gir muligheter for godt feltarbeid og noe fritid. Les mer og se flere bilder her.

På denne ekskursjonen jobbes det med feltarbeid med flora og fauna, her med hovedvekt på vegetasjonsstudier og tilpasning av abiotiske faktorer. Elevene og lærerne var også heldige med en opplevelse av å komme tett inn på en flokk med reinsdyr. I tillegg til feltarbeid var det rom for fisking, vading, isbading og toppturer.
Lærerne melder tilbake om en kjempetur med flittige elever og vekslende vær.