En annerledes engelsktime!

Fredag 25/11 hadde Vg1 Helse og oppvekst besøk av to engelske pensjonister.

Pensjonistene fortalte om oppveksten i England på 40- og 50-tallet. Deretter øvde elevene seg på å stille en medisinsk diagnose koblet til sykdommer som ofte har en sammenheng med aldring. Dette gjorde de gjennom rollespill.
Videre i dette arbeidet skal elevene intervjue en eldre person de kjenner og skrive en tekst der de sammenligner oppvekst før og nå.

Vi takker for besøket i det som ble en annerledes engelsktime!